Emotionally Focused Therapy

Τι είναι το EFT

Dancers

Το EFT είναι μια συγκινησιακά εστιασμένη προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία του ζεύγους και της οικογένειας. Είναι ένα μοντέλο θεραπείας που εστιάζει στα συναισθήματα ως κατευθυντήρια δύναμη στις ζωές μας. Ειδικά για τα ζευγάρια, έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο θεραπείας.

Το EFT έχει θεωρητικές ρίζες στη Συστημική Προσέγγιση μέσα από την οποία χαρτογραφεί και διερευνά τα μοτίβα (patterns) επικοινωνίας και συμπεριφοράς μεταξύ των συντρόφων. Αξιοποιεί, ταυτόχρονα, και τη Θεωρία του Δεσμού ως το πλαίσιο κατανόησης των αναγκών της ενήλικης σχέσης αγάπης και, επιπλέον, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές της Βιωματικής Θεραπείας. Ουσιαστικά το EFT είναι ένα μοντέλο θεραπείας που συνδυάζει και απαρτιώνει τρεις προσεγγίσεις: τη θεωρία του δεσμού, την ενδοπροσωπική-βιωματική και τη διαπροσωπική-συστημική προσέγγιση.

Το EFT δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τους Sue Johnson and Les Greenberg. Από τότε, η Sue Johnson ανέπτυξε περαιτέρω το μοντέλο ώστε σήμερα να αποτελεί μία βραχεία δομημένη προσέγγιση στη θεραπεία ζεύγους. Περιλαμβάνει 9 βήματα σε 3 στάδια, με διάρκεια 12-20 συναντήσεις. Ο θεραπευτής του EFT βοηθά το ζευγάρι να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν και συμμετέχουν στο επαναλαμβανόμενο αρνητικό μοτίβο της αλληλεπίδρασής τους, στον αρνητικό 'χορό του ζευγαριού' όπου συνδημιουργούν ανασφάλεια, απογοήτευση, εκνευρισμό, και απόσταση. Στη συνέχεια, βοηθά το ζευγάρι να συνδημιουργήσει ένα θετικό, ασφαλή και τρυφερό δεσμό. Το EFT έχει επανειλημμένα ερευνηθεί επιστημονικά: η σταθερότητα των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας αυτής είναι ισχυρή ενώ δείχνουν ότι το ποσοστό υποτροπής μετά τη θεραπεία είναι μικρότερο από αυτό των άλλων μοντέλων. Είναι αποτελεσματική σε πολλά ζευγάρια, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψυχολογικά ή σωματικά συμπτώματα.

Η Έρευνα για το EFT

Η αποτελεσματικότητα και η εγκυρότητα του EFT υποστηρίζεται από ένα σημαντικό όγκο ευρημάτων έρευνας αιχμής

Το EFT έχει επανειλημμένα ερευνηθεί επιστημονικά: η σταθερότητα των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας αυτής είναι ισχυρή ενώ δείχνουν ότι το ποσοστό υποτροπής μετά τη θεραπεία είναι μικρότερο από αυτό των άλλων μοντέλων. Είναι αποτελεσματική σε πολλά ζευγάρια, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψυχολογικά ή σωματικά συμπτώματα..

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μέσω του ICEEFT:

ICEEFT: Διεθνές Κέντρο Ποιότητας για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία

ICEEFTTo ICEEFT, που ιδρύθηκε το 1998 από την Dr. Sue Johnson και τους συνεργάτες της, στην Οτάβα του Καναδά, λειτουργεί ως το αρμόδιο κέντρο για την επίσημη πιστοποίηση κατάρτισης στο μοντέλο θεραπείας EFT. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσμο που έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευσή τους ως θεραπευτές, επόπτες ή/και εκπαιδευτές του EFT. Το ICEEFT αναλαμβάνει κλινικές ερευνητικές μελέτες ενώ συνεργάζεται στενά με τα διάφορα συνδεδεμένα μαζί του διεθνή EFT Κέντρα και Κοινότητες.

Αποστολή

Το ICEEFT αποτελεί ένα κέντρο ποιότητας για την προώθηση ασφαλών, ανθεκτικών και επιτυχημένων σχέσεων, μεταξύ των συντρόφων και μέσα στις οικογένειες. Η αποστολή του περιλαμβάνει την περαιτέρω βελτίωση και την ευρύτερη ενημέρωση για το μοντέλο της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας (EFT), μέσω της έρευνας για την διεργασία και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Μια άλλη βασική πτυχή της αποστολής του είναι να εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας και να ενημερώσει το ευρύτερο κοινό σχετικά με την αποτελεσματικότητα του EFT και το ρόλο του στην ενδυνάμωση των σχέσεων του ζευγαριού και της οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ICEEFT.

Ελληνικό Δίκτυο EFT

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT) έχει σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας επιστημόνων που ενδιαφέρονται ενεργά για το EFT και την προαγωγή της εφαρμογής του στην Ελλάδα.

Το EFT Greece διοργανώνει την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης – μεμονωμένα εργαστήρια, εξειδίκευση και εποπτεία – σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψυχοθεραπευτών ειδικευμένων στην συγκεκριμένη προσέγγιση τόσο στην θεραπεία ζεύγους, όσο και στη θεραπεία οικογένειας. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας στην εφαρμογή του μοντέλου EFT στον ελλαδικό χώρο.

Το EFT Greece είναι σε στενή συνεργασία με το International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) το οποίο και πιστοποιεί επισήμως το πρόγραμμα εκπαίδευσής του.

Μέλη

Η κοινότητα των μελών του Ελληνικού Δικτύου για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT Greek Network) απαρτίζεται από ειδικούς ψυχικής υγείας της Ελλάδας που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα EFT Externship, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,σύντομα θα αναρτηθούν πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας και τις ιδιότητες του μέλους.

Εάν έχετε ολοκληρώσει το Externship και ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Δικτύου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@eft.net.gr