Emotionally Focused Therapy

Το EFT Greece, σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ποιότητας για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (ICEEFT), προσφέρει μια σειρά δυνατοτήτων εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται είτε να μάθουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, είτε να ειδικευτούν ώστε να γίνουν πιστοποιημένοι EFT θεραπευτές.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης του ICEEFT, ενώ η εκπαίδευση και η εποπτεία παρέχονται από πιστοποιημένους EFT επόπτες και εκπαιδευτές.

line1

Εργαστήρια

Μονοήμερα η διήμερα εργαστήρια στην εφαρμογή του EFT στη θεραπεία ζεύγους /οικογένειας και σε ειδικά θέματα (πχ εξαρτήσεων, τραύμα, απιστία κλπ) είναι διαθέσιμα ως μια εισαγωγή στο EFT / EFFT και έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν στο να:

 • κατανοείτε την δυναμική της συντροφικής / οικογενειακής σχέσης και το φαινόμενο της δυσφορίας που συχνά αναδύεται, αξιοποιώντας τη θεωρία του ενήλικου δεσμού ,
 • αναπτύσσετε συγκεκριμένες δεξιότητες για να βοηθήσετε ζευγάρια / οικογένειες στην επανεπεξεργασία αρνητικών συναισθημάτων και στην αναδιάρθρωση αρνητικών αλληλεπιδράσεων,
 • δημιουργείτε κατάλληλες παρεμβάσεις αλλαγής μέσα στη θεραπεία, που θα ενδυναμώνουν ένα πιο ασφαλή δεσμό μεταξύ των συντρόφων / μελών της οικογένειας,
 • διαχειρίζεστε συνήθη αδιέξοδα και δύσκολα θέματα στη θεραπεία ζεύγους / οικογένειας.

 

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

line1

Externship

Τετραήμερο Externship (30 ώρες) στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία Ζεύγους (EFT)

Το Externship είναι το πρώτο επίπεδο της εκπαίδευσης για την εκμάθηση του EFT και για να γίνει κανείς πιστοποιημένος EFT θεραπευτής. Διδάσκει, στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, τις βασικές κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν αποτελεσματικοί ως EFT θεραπευτές ζευγαριών. Περιλαμβάνει εισηγήσεις, βιωματική εξάσκηση δεξιοτήτων, βιντεοσκοπημένα παραδείγματα, παρατήρηση βιντεοσκοπημένων ή/και ζωντανών συνεδριών θεραπείας και επεξεργασία συγκεκριμένων κλινικών περιστατικών και θεμάτων βιβλιογραφίας.

 

Γενικοί Στόχοι

Να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες:

 • να αποκτήσουν μια σαφή κατανόηση των βασικών Συστημικών εννοιών και της βιωματικής προσέγγισης της Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία.
 • να μπορούν να αντιλαμβάνονται με βάση τη θεωρία για του Δεσμού και των συγκινήσεων, τη δυσφορία στο ζευγάρι και την επιδιόρθωση της σχέσης.
 • να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε:
 • να βοηθούν τους συντρόφους να επανεξετάζουν τις συγκινησιακές αποκρίσεις που συντηρούν την δυσφορία στη σχέση
 • να βοηθούν τους συντρόφους να διαμορφώσουν νέα μοτίβα αλληλεπίδρασης και θετικές εμπειρίες σύνδεσης
 • να ξεπερνούν θεραπευτικά αδιέξοδα με τα ζευγάρια.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Externship συνιστάται σε όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτική σε ζευγάρια, συμπεριλαμβανομένων και των θεραπευτών γάμου και οικογένειας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογενειακούς γιατρούς, ψυχιατρικούς νοσοκόμους , συμβούλους, κληρικούς και εκπαιδευόμενους φοιτητές σε αυτά τα επαγγέλματα.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να διαβάσουν το βιβλίο για το EFT, Δημιουργώντας Σύνδεση: Η πρακτική της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας Ζεύγους, Εκδόσεις Ινδικτος 2013, πριν παρακολουθήσουν το Externship.

 

Επομενο Εργαστηριο

 

line1

Core Skills Training

Το Core Skills αποτελεί ένα από τα εκπαιδευτικά στάδια για την πιστοποίηση ενός EFT θεραπευτή.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Core Skills πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες (περίπου 12 ατόμων). Έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διεύρυνση των κλινικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα 9 βήματα της θεραπείας του EFT. Το Core Skills διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση και εμπλοκή του συμμετέχοντα με το μοντέλο του EFT, μέσω της ενεργής συμμετοχής και της εξατομικευμένης καθοδήγησής του από τον εκπαιδευτή του EFT. Πρόκειται για ένα μείγμα εκπαιδευτικών πληροφοριών, βιωματικών ασκήσεων, ζωντανής επίδειξης συνεδρίας ενός ζευγαριού και παροχής εποπτείας και συμβουλευτικής σε συγκεκριμένα περιστατικά των εκπαιδευομένων.

Η εκπαίδευση συνήθως ολοκληρώνεται σε τέσσερα 2-ήμερα, καθένα από τα οποία διαρκεί 12 ώρες, και που λαμβάνουν χώρα κάθε τρεις με τέσσερις μήνες κατά τη διάρκεια μιας ακαδημαϊκής χρονιάς. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός Externship στο EFT και η δυνατότητα παρουσίασης - βιντεοσκοπημένου ή ηχογραφημένου - θεραπευτικού υλικού των εκπαιδευομένων.

Επομενο Εργαστηριο

line1

Εποπτεία

Εποπτεία στο EFT / EFFT παρέχεται από ειδικούς EFT επόπτες και πραγματοποιείται είτε σε ατομική ή ομαδική βάση. Εκτός από 'πρόσωπο με πρόσωπο' εποπτεία υπάρχει η δυνατότητα να είναι προσβάσιμη μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Ομαδική Εποπτεία μπορεί επίσης να πραγματοποιείται στα προγράμματα Core Skills Advanced Training .

Οι βασικοί άξονες για την κλινική εποπτεία στο EFT είναι:

 • η ανάπτυξη μιας θετικής συνεργατικής σχέσης μεταξύ του επόπτη και του εποπτευόμευνου - η ασφάλεια ενισχύει τη μάθηση.
 • η αξιοποίηση της προσομοίωσης θεραπευτικών συνεδριών, όπου ο επόπτης επιδεικνύει έμπρακτα παρεμβάσεις EFT (π.χ. επιδεικνύει την γλώσσα του δεσμού και τη μη-λεκτική συμπεριφορά του EFT).
 • η ανατροφοδότηση του εκπαιδευομένου και η εξάσκησή του μέσα από την παρουσίαση βιντεοσκοπημένων συνεδριών θεραπείας προς παρατήρηση, την επεξεργασία γραπτών συνομιλιών, ή/και την 'διαδραμάτιση ρόλων' (role–playing)

H καθοδήγηση του εποπτευόμενου είναι σαφής, εστιασμένη, υποστηρικτική, και σύμφωνη με το επίπεδο μάθησής του.

Επισημαίνονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον εποπτευόμενο για να επεξεργαστεί και να βελτιώσει τις θεραπευτικές του δεξιότητες.

Γίνεται παραπομπή και διδασκαλία στην έγγραφη θεωρία και τις τεχνικές του μοντέλου EFT σε σχέση με την θεραπευτική πράξη (π.χ. τα βήματα, τα στάδια, παρεμβάσεις).

Περισσότερα

 

line1

Πιστοποίηση EFT

Ένας πιστοποιημένος θεραπευτής EFT είναι εκείνος του οποίου η εμπειρία σε αυτό το μοντέλο της θεραπείας είναι αναγνωρισμένη από το Διεθνές Κέντρο Ποιότητας στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (ICEEFT). Οι πρωταρχικοί στόχοι της πιστοποίησης είναι να προωθηθεί η άριστη ποιότητα στην εξάσκηση του EFT και EFFT και να διασφαλίζεται η διατήρηση αυτών των κριτηρίων στην εποπτεία και την εκπαίδευση αυτής της προσέγγισης.

 

 • Ένα μεταπτυχιακό σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο ψυχικής υγείας, όπως η Κοινωνική Εργασία, Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Συμβουλευτική, Θεραπεία Ζευγαριού, Οικογενειακή Θεραπεία, κ.α.
 • Η συμμετοχή σε μια επαγγελματική ένωση αναγνωρισμένη, όπως ΕΛΕΣΥΘ, ΕΕΣΚΕΨΟ, EFTA...
 • Τρέχουσα κλινική άσκηση θεραπευτικού ρόλου (πρέπει να περιλαμβάνει ζευγάρια και/ή οικογένειες).
 • Ολοκλήρωση δύο μεταπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με την θεραπεία ζευγαριού/οικογένειας σε ένα αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης .
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ICEEFT

Η υπεύθυνη του Ελληνικού Δικτύου EFT, κα Κυριακή Πολυχρόνη, είναι μια από τους 40 πιστοποιημένους εκπαιδευτές  (Certified EFT Trainer ) στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT)  στον κόσμο.

Το Ελληνικό Δίκτυο  του EFT είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα  που παρέχει  τη δυνατότητα επίσημης αναγνωρισμένης εκπαίδευσης  θεραπευτού EFT :

 • Παρακολούθηση του αναγνωρισμένου από το ICEEFT EFT EXTERNSHIP υλοποιημένο από τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή EFT: 28-30 ώρες σε 4 ημέρες
 • Παρακολούθηση Core Skills Advanced Training από τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή EFT, 48 ώρες σε 4 διήμερα εργαστήρια.
 • Group supervision από  πιστοποιημένο επόπτη ή εκπαιδευτή EFT ,  24 ωρών.
 • Ατομική εποπτεία από πιστοποιημένο EFT επόπτη ή εκπαιδευτή, 8 ώρες (Ατομική εποπτεία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο εποπτευόμενα άτομα). Η εποπτεία μπορεί να είναι πρόσωπο με πρόσωπο ή εξ αποστάσεως.

 

Περισσότερα

 

line1

Hold me Tight training (Hold Me Tight ® Program)

 
 

 

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Συναισθηματικά Εστιασμένη Θεραπεία διοργανώνει τετραήμερα προγράμματα εκπαίδευσης σε ειδικούς ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει το Externship του EFT με σκοπό την κατάρτισή τους στην παροχή σεμιναρίων "Κράτα με Σφιχτά"(Hold Me Tight ® Program) σε ζευγάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Τηλ: 210-6898031,
Fax: 210-6898438,