Η καρδιά του συντροφικού δεσμού και η Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία – EFT