Νέος κύκλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Endorsed Externship