Η Κυριακή Πρωτοψάλτη- Πολυχρόνη είναι ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Ομάδας, Ζεύγους και Οικογένειας.

Είναι εγκεκριμένη θεραπεύτρια, επόπτρια και εκπαιδεύτρια στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία, Emotionally Focused Therapy (EFT), πιστοποιημένη από το Διεθνές Κέντρο Αριστείας EFT – ICEEFT του Καναδά.

Η Κυριακή  Πολυχρόνη είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Ομάδας του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), του πρώτου κέντρου θεραπείας οικογένειας στην Ευρώπη.

Εκπαιδεύει εποπτεύει επαγγελματίες στη Θεραπεία Ομάδας, Ζεύγους και Οικογένειας και διεξάγει πιστοποιημένη EFT εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη εκπροσωπώντας την ICEEFT.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής  Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – EFTA) της οποίας διετέλεσε και Πρόεδρος. Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Εκπαίδευσης της EFTA (EFTA-TIC).

Η Κυριακή Πολυχρόνη είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Θεραπείας Οικογένειας (American Family Therapy Association – AFTA).

Πρώην Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας (ΕΕΨΕ) μέλους της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας (European Association of Psychotherapists – E.A.P.)

Ιδρυτικό μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Πιστοποιημένων Ψυχοθεραπευτών Ομάδας (Certified Group Psychotherapists – C.G.P.) και επί μακρόν Κλινικό Μέλος της Αμερικανικής Εταιρίας Ψυχοθεραπευτών Ομάδας (American Group Psychotherapy  Association – A.G.P.A.)

Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ.). Πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ).

Από το 2008, η K. Πολυχρόνη είναι συνεκδότρια του επιστημονικού περιοδικού, «Human Systems»: The European Journal of Therapy, Consultation and Training.