Εκπαίδευση Ειδικών

Το EFT Greece, σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Αριστείας για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (ICEEFT), προσφέρει μια σειρά δυνατοτήτων εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται είτε να μάθουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, είτε να ειδικευτούν ώστε να γίνουν πιστοποιημένοι EFT θεραπευτές.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές πιστοποίησης του ICEEFT, και η εκπαίδευση και η εποπτεία παρέχονται από Πιστοποιημένους EFT  εκπαιδευτές και επόπτες.

Endorsed Externship

Το Endorsed Externship στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (τετραήμερο – 30 ώρες) είναι το Πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης για την εκμάθηση του EFT, απαραίτητη προυπόθεση για να γίνει κανείς πιστοποιημένος EFT θεραπευτής.

Διδάσκει, στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, τις βασικές κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν αποτελεσματικοί ως EFT θεραπευτές ζευγαριών.
Περιλαμβάνει εισηγήσεις, βιωματική πρακτική  δεξιοτήτων, παρατήρηση βιντεοσκοπημένων ή/και ζωντανών συνεδριών θεραπείας και επεξεργασία συγκεκριμένων κλινικών περιστατικών και θεμάτων βιβλιογραφίας.  

Αποτελεί το θεμέλιο για να γίνει κάποιος Πιστοποιημένος Θεραπευτής Ζευγαριών EFT.

 

Γενικοί Στόχοι

Να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες:

 • να αποκτήσουν μια σαφή κατανόηση των βασικών Συστημικών εννοιών και της Βιωματικής Προσέγγισης της Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία – EFT.
 • να μπορούν να αντιλαμβάνονται με βάση τη θεωρία για του Δεσμού και των συγκινήσεων, τη δυσφορία στο ζευγάρι και την επιδιόρθωση της σχέσης.
 • να βοηθούν τους συντρόφους να επανεξετάζουν τις συγκινησιακές αποκρίσεις που συντηρούν την δυσφορία στη σχέση
 • να βοηθούν τους συντρόφους να διαμορφώσουν νέα μοτίβα αλληλεπίδρασης και θετικές εμπειρίες σύνδεσης
 • να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να ξεπερνούν θεραπευτικά αδιέξοδα με τα ζευγάρια.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Externship συνιστάται σε όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτική σε ζευγάρια, συμπεριλαμβανομένων και των θεραπευτών γάμου και οικογένειας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογενειακούς γιατρούς, ψυχιατρικούς νοσοκόμους , συμβούλους και εκπαιδευόμενους φοιτητές σε αυτά τα επαγγέλματα.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να διαβάσουν το βιβλίο για το EFT, “Δημιουργώντας Σύνδεση: Η πρακτική της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας Ζεύγους“, Εκδόσεις Ινδικτος 2013, πριν παρακολουθήσουν το Externship.

ΕΠΟΜΕΝΟ EXTERNSHIP
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Core Skills Training

Το Core Skills αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκμάθησης του EFT και αυτό απαραίτητο για την πιστοποίηση ενός EFT θεραπευτή.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Core Skills πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες (περίπου 12 ατόμων). Έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διεύρυνση των κλινικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα 9 βήματα της θεραπείας του EFT. Το Core Skills διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση και εμπλοκή του συμμετέχοντα με το μοντέλο του EFT, μέσω της ενεργής συμμετοχής και της εξατομικευμένης καθοδήγησής του από τον εκπαιδευτή.

Πρόκειται για ένα μείγμα εκπαιδευτικών πληροφοριών, βιωματικών ασκήσεων, ζωντανής επίδειξης συνεδρίας ενός ζευγαριού και παροχής εποπτείας και συμβουλευτικής σε συγκεκριμένα περιστατικά των εκπαιδευομένων.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε τέσσερα 2-ήμερα, καθένα από τα οποία διαρκεί 12 ώρες. Λαμβάνουν χώρα κάθε τρεις με τέσσερις μήνες κατά τη διάρκεια μιας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός Externship στο EFT και η δυνατότητα παρουσίασης – βιντεοσκοπημένου ή ηχογραφημένου – θεραπευτικού υλικού των εκπαιδευομένων.

ΕΠΟΜΕΝΟ CORE SKILLS
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εποπτεία

Για την ολοκλήρωση της εκμάθησης του μοντέλου και για την τελική Πιστοποίηση του EFT θεραπευτή – η εποπτεία είναι αναγκαία.

Η εποπτεία στο EFT / EFFT παρέχεται από ειδικούς EFT επόπτες / εκπαιδευτές και πραγματοποιείται είτε σε ατομική ή ομαδική βάση (maximum 3 ατόμων).

Εκτός από ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ εποπτεία υπάρχει και η δυνατότητα να είναι προσβάσιμη μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Ομαδική Εποπτεία μπορεί επίσης να πραγματοποιείται στα προγράμματα Core Skills Advanced Training .

Για την πιστοποίηση χρειάζονται minimum 8 συνεδρίες εποπτείας.

Οι βασικοί άξονες για την κλινική εποπτεία στο EFT είναι:

 • η ανάπτυξη μιας θετικής συνεργατικής σχέσης μεταξύ του επόπτη και του εποπτευόμευνου – η ασφάλεια ενισχύει τη μάθηση.
 • η αξιοποίηση της προσομοίωσης θεραπευτικών συνεδριών, όπου ο επόπτης επιδεικνύει έμπρακτα παρεμβάσεις EFT (π.χ. επιδεικνύει τον τρόπο αξιοποιήσης της γλώσσας του δεσμού και της μη-λεκτικής έκφρασης των συναισθημάτων στο EFT).
 • η ανατροφοδότηση του εκπαιδευομένου και η εξάσκησή του μέσα από την παρουσίαση βιντεοσκοπημένων συνεδριών θεραπείας προς παρατήρηση, την επεξεργασία γραπτών συνομιλιών, ή/και την ‘διαδραμάτιση ρόλων’ (role–playing)

H καθοδήγηση του εποπτευόμενου είναι σαφής, εστιασμένη, υποστηρικτική, και σύμφωνη με το επίπεδο μάθησής του.

Επισημαίνονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον εποπτευόμενο για να επεξεργαστεί και να βελτιώσει τις θεραπευτικές του δεξιότητες.

Εργαστήριο Ψυχοθεραπευτών για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ζευγαριών
«Κράτα με Σφιχτά»

Το βραβευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ζευγάρια, «Κράτα με Σφιχτά –  “Hold Me Tight®», βασίζεται σε 25 χρόνια έρευνας στην επιστήμη του Ενήλικου Δεσμού και  τη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT) της Dr. Susan Johnson.

Σε ποιους απευθύνεται το εργαστήριο:

 • Σε θεραπευτές και τους συντρόφους τους
 • Σε θεραπευτές που θέλουν να διεξάγουν οι ίδιοι Σεμινάρια Ενδυνάμωσης ζευγαριών, «Κράτα με Σφικτά – “Hold Me Tight®»

Αν είστε θεραπευτής / θεραπεύτρια και ενδιαφέρεστε για μια εισαγωγή στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT), και θα επιθυμούσατε να εισάγετε τον/την σύντροφό σας στον δικό σας κόσμο, το «Κράτα με Σφιχτά – “Hold Me Tight®» αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή.

Αν είσαστε θεραπευτές και έχετε ολοκληρώσει το EFT Externship και θέλετε, είτε να μπείτε στα παπούτσια των θεραπευμένων σας συμμετέχοντας σε μια παράλληλη διαδικασία ανάπτυξης, είτε θέλετε να μάθετε – βιωματικά – πώς να υλοποιείτε και να παρέχετε το σεμινάριο «Κράτα με Σφιχτά –  “Hold Me Tight®», αυτό το εργαστήριο είναι ιδανικό για εσάς.

Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει:

 • Εισήγηση στη θεωρία και την πρακτική της αγάπης και στις συνομιλίες που μετασχηματίζουν την συντροφική σχέση σε ασφαλή
 • Προβολή βίντεο πραγματικών ζευγαριών
 • Βιωματικές ασκήσεις ζευγαριών στην ομάδα και για το σπίτι

Το «Κράτα με Σφιχτά –  “Hold Me Tight®» για Θεραπευτές προσφέρει μια μοναδική και δυνατή εμπειρία, ώστε:

 • να βγείτε από το θεραπευτικό σας ρόλο και να ξεκλειδώσετε την απαραίτητη ενημερότητα ώστε να είστε πραγματικά ο εαυτός σας στην συντροφική σας σχέση.
 • να εμβαθύνετε στην σχέση σας, καθώς εσείς και ο σύντροφός σας θα μάθετε περισσότερα για το EFT (όχι μόνο θεωρητικά).
 • να νιώσετε οικεία και ευχάριστα μαζί με άλλα ζευγάρια θεραπευτών, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, και να μπείτε στην ‘καρδιά του θέματος’.
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εργαστήρια

Μονοήμερα ή διήμερα εργαστήρια στην εφαρμογή του EFT στη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας με έμφαση σε ειδικά θέματα όπως εξαρτήσεις, τραύματα, απιστία και την προσωπική ανάπτυξη του θεραπευτή οργανώνονται κατά διαστήματα μέσα στην χρονιά.

Εκπαιδευτές είναι διακεκριμένοι ειδικοί από το εξωτερικό.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πιστοποίηση EFT

Ένας πιστοποιημένος θεραπευτής EFT είναι εκείνος του οποίου η εμπειρία σε αυτό το μοντέλο της θεραπείας είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το Διεθνές Κέντρο Αριστείας στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (ICEEFT).

Οι πρωταρχικοί στόχοι της πιστοποίησης είναι να προωθηθεί η άριστη ποιότητα στην εξάσκηση του EFT και EFFT και να διασφαλίζεται η διατήρηση αυτών των κριτηρίων στην εποπτεία και την εκπαίδευση αυτής της προσέγγισης.

 

Δείτε τις ΝΕΕΣ προϋποθέσεις πιστοποίησης  ειδικών EFT για

Ζευγάρια

Άτομα

Οικογένειες

Ειδικότητες και προϋποθέσεις πιστοποίησης

EFCT – για ζευγάρια

 Τι αφορά το EFCT και πως πιστοποιείται ο/η θεραπευτής EFCT

EFIT – για άτομα

Τι αφορά το EFIT και πιστοποίηση θεραπευτή/τριας για ατομική παρέμβαση EFT

EFFT – για οικογένειες

Τι αφορά το EFIT και πιστοποίηση θεραπευτή/θεραπεύτριας EFT για οικογένειες

καθώς και

 • Μεταπτυχιακό σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο ψυχικής υγείας, όπως η Κοινωνική Εργασία, Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Συμβουλευτική, Θεραπεία Ζευγαριού, Οικογενειακή Θεραπεία, κ.α.
 • Ολοκλήρωση δύο μεταπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με την Θεραπεία ζευγαριού/οικογένειας σε ένα αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης .
 • Η συμμετοχή σε μια επαγγελματική ένωση αναγνωρισμένη, όπως ΕΛΕΣΥΘ, ΕΠΒΕ, ΕΕΣΚΕΨΟ, ΕΕΨΕ.
 • Τρέχουσα κλινική άσκηση θεραπευτικού ρόλου (πρέπει να περιλαμβάνει ζευγάρια και/ή οικογένειες).

 

Σημείωση: Η υπεύθυνη του Ελληνικού Δικτύου EFT, κ. Κυριακή Πολυχρόνη, είναι μια από τους 50 Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές και Επόπτες (Certified EFT Trainer) στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT) του διεθνούς δικτύου και η μόνη στα Βαλκάνια.

Το Ελληνικό Δίκτυο  του EFT είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα  που παρέχει  τη δυνατότητα επίσημης αναγνωρισμένης εκπαίδευσης  Θεραπευτού EFT.

©2024 EFT Greece

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?