της Lorrie Brubacher, M.Ed, LMFT (NC) RMFT EFT Therapist, Supervisor & Trainer Carolina EFT Center

Η παραδοσιακά αποκαλούμενη αναπαράσταση στη θεραπεία ζεύγους, αυτή η βασική παρέμβαση αναδόμησης είναι επίσης γνωστή σε όλες τις εφαρμογές του EFT με ζευγάρια, άτομα και οικογένειες ως συνάντηση σύνδεσης. Οι διαπροσωπικές αναπαραστάσεις είναι συγκεκριμένοι διάλογοι που διαμορφώνονται από τον θεραπευτή με προβλέψιμο τρόπο, και είναι γνωστές, ως Kίνηση 3 του EFT Tango.

Σε όλες τις εφαρμογές του EFT, οι αναπαραστάσεις σύνδεσης είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση διορθωτικών συγκινησιακών εμπειριών που δημιουργούν αλλαγή που έχει διάρκεια. Αυτή η εργαλειοθήκη εστιάζει στην Κίνηση 3 του EFT Tango με μικρές κινήσεις που αποσαφηνίζονται από το ακρωνύμιο SHAPE.  Η προβλέψιμη φύση του πώς να διαμορφώσεις αναπαραστάσεις (SHAPE), παρέχει έναν αξιόπιστο οδηγό για μια παρέμβαση που για πολλούς θεραπευτές και θεραπευόμενους μπορεί αρχικά να μοιάζει αρκετά προκλητική. Υπάρχουν δύο κλινικές επιπτώσεις της επιστήμης του Δεσμού που ενημερώνουν και κατευθύνουν τους θεραπευτές EFT.

Περισσότερα

Πηγή: EFT Community News, February 2022

Αναπαραγωγή: Newsletter v.3.1, Απρίλιος 2022, Ελληνικό Δίκτυο του EFT

©2024 EFT Greece

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?