+

Ετήσια παγκόσμια συνάντηση των Εκπαιδευτών του EFT – The 2020 EFT International Trainers’ Retreat