Στις 23 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών κέντρων εκπαίδευσης στη θεραπεία οικογένειας. 30 Κέντρα από 15 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης συμμετείχαν σε μία διεργασία σύνδεσης – A Process of Connection.

Η Κυριακή Πολυχρόνη, Επίτιμη Πρόεδρος της EFTA-TIC, είχε το ρόλο της συντονίστριας της διεργασίας. Πρόσφερε μια δομή βιωματικής δουλειάς σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια όπου, μέσα από μία αίσθηση ασφάλειας, οι συμμετέχοντες ανταλλάξανε τις πρόσφατες εμπειρίες και δυσκολίες τους για την διαδικτυακή εκπαίδευση, τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο αλλά και τις αδυναμίες του όσο αφορά την βιωματική εμπειρία.

Αναπτύχθηκαν επίσης και οι έγνοιες των Ευρωπαίων εκπαιδευτών για το μέλλον της εκπαίδευσης στη θεραπεία οικογένειας.

0 Comments

Leave a reply

©2024 EFT Greece

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?