Η επόμενη συνάντηση του εργαστηρίου  Core Skills στην Αθήνα, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 (D7 & D8),  στους χώρους του Ελληνικού Δικτύου του EFT.

Το Core Skills αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκμάθησης του EFT και αυτό απαραίτητο για την πιστοποίηση ενός EFT θεραπευτή.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Core Skills πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες (περίπου 12 ατόμων). Έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διεύρυνση των κλινικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα 9 βήματα της θεραπείας του EFT. Το Core Skills διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση και εμπλοκή του συμμετέχοντα με το μοντέλο του EFT, μέσω της ενεργής συμμετοχής και της εξατομικευμένης καθοδήγησής του από τον εκπαιδευτή.

Πρόκειται για ένα μείγμα εκπαιδευτικών πληροφοριών, βιωματικών ασκήσεων, ζωντανής επίδειξης συνεδρίας ενός ζευγαριού και παροχής εποπτείας και συμβουλευτικής σε συγκεκριμένα περιστατικά των εκπαιδευομένων.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε τέσσερα 2-ήμερα, καθένα από τα οποία διαρκεί 12 ώρες. Λαμβάνουν χώρα κάθε τρεις με τέσσερις μήνες κατά τη διάρκεια μιας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός Externship στο EFT και η δυνατότητα παρουσίασης – βιντεοσκοπημένου ή ηχογραφημένου – θεραπευτικού υλικού των εκπαιδευομένων.

0 Comments

Leave a reply

©2024 EFT Greece

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?