+

«Τραύμα και EFT: εφαρμογή σε Άτομα (EFIT) και σε Ζευγάρια» – Δουλεύοντας το Τραύμα μέσω της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας σε Άτομα και σε Ζευγάρια (EFIT and EFCT)

©2024 EFT Greece

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?