Σε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή συνάντηση στοχεύσαμε:

  • να ανταλλάξουμε ιδέες και να αναπτύξουμε μια κοινή φωνή, με βάση τις πλούσιες εμπειρίες μας
  • να δημιουργήσουμε δεσμούς μεταξύ μας και με τους  συναδέλφους μας εκπαιδευτές στο εξωτερικό
  • να μοιραστούμε τους ευρωπαϊκούς  τρόπους εφαρμογής του EFT στη θεραπεία και την εκπαίδευση
  • να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε και να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, και
  • να υποστηρίξουμε το  ICEEFT να φέρει στο EFT νέους εκπαιδευτές, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητές τους.

Η συνάντηση, που έγινε στο Υστέρνι της Πάρου, 15 & 16 Ιουλίου με τη συμμετοχή ευρωπαίων εκπαιδευτών, είχε μεγάλη συμμετοχή.

European Trainers Organizing Team

Kyriaki Polychroni – Greece

Karin Wagenaar – Netherlands

Lieven Migerode – Belguim

0 Comments

Leave a reply

©2024 EFT Greece

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?